Arbeta som personlig assistent

Lediga jobb hos Veronica Hedenmark assistans

Om det inte finns några tjänster annonserade på en ort nära dig, är du alltid välkommen att skicka in en spontanansökan. Vi sparar då din ansökan och kan komma att kontakta dig om en tjänst dyker upp i framtiden.

Skicka in en spontanansökan


Att arbeta som personlig assistent hos Veronica Hedenmark assistans

Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. En personlig assistents uppgift är att underlätta livet för kunden. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att exempelvis hjälpa kunden att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper kunden så att den kan ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller studera. Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa kunden enligt ett fastlagt schema. Rätten att ha en personlig assistent finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på kundens behov och önskemål. Det kan gälla att hjälpa kunden att gå upp ur sängen, äta frukost och tvätta sig och klä sig. Assistenten är kanske med kunden under hans eller hennes arbetsdag. På kvällen kan man följa med på olika fritidsaktiviteter, föräldramöten eller på middag hos kundens vänner.

En personlig assistent måste ha stor respekt för kundens behov av ett privatliv, samtidigt som uppgiften är att hjälpa den som assisteras i privatlivet. I arbetet ingår att smälta in i kundens vardag, och göra saker på det sätt kunden önskar eller själv skulle ha gjort. Det krävs att man har en förmåga att samspela med kundens anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne.

Kvalitet och säkerhet med Veronica Hedenmark assistans utbildningar

Personliga assistenter har lika många yrkesbakgrunder som det finns personliga assistenter. Kunden ska själv påverka valet av vem som blir hans eller hennes assistent. Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar mycket mer än formella utbildningar för en anställning.

VH assistans vet dock att en god assistans levereras bäst med kompetenta och kunniga personliga assistenter. Hos VH assistans går personliga assistenter en introduktionsutbildning då de anställts. Varje år anordnas även obligatoriska utbildningar inom HLR och brandsäkerhet. VH assistans i samarbete med Assistansutbildarna erbjuder också gedigna utbildningsprogram för personliga assistenter och arbetsledare i flera steg.

Assistansutbildarnas arbetsledarutbildningar är extra uppskattade, under flera år har vi anordnat utbildningarna på spännande orter som London, München och Barcelona med föreläsningar och utbildning på dagen och spännande aktiviteter under kvällen.