VH assistans har inte övergett någon familj

VH assistans AB har aldrig någonsin tagit hit familjer från Mongoliet eller något annat land, eftersom vi självklart inte ägnar oss åt det som kallas för ”brukarimport”.

Den mongolska familjen vars son inte fått något beslut om assistans kom själva till vårt kontor och bad om hjälp att ansöka om assistans för barnet. Det var vårdnadshavarens eget val att teckna avtal med VH assistans.

Processen för att ansöka om och rätten till personlig assistans är densamma oavsett om man är svensk eller icke svensk. Nio av tio får avslag från Försäkringskassan på sin förstagångsansökan. Vårdnadshavarna har själva valt att inte överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol. VH assistans har kallat familjen till möte vid tre olika datum och de har inte kommit eller meddelat eventuellt förhinder.

Nu lägger familjen skulden på VH assistans för Försäkringskassans beslut och SVT påstår att de blivit övergivna av företaget. Sanningen är en annan, familjen som besökt kontoret flera gånger i månaden, avslutade helt plötsligt alla kontakter och har inte varit nåbara sedan i januari 2020, trots upprepade kontaktförsök från såväl verksamhet som avdelningar. Vårt kontor har varit öppet alla dagar under hela pandemin, så de har haft alla möjligheter att komma till oss eller kontakta oss på annat sätt. Om den enskilde inte vill överklaga ett beslut, finns det inga fler åtgärder för att gå vidare.

 

Ang. den andra familjen

Den mongolska pappa som påstår att VH assistans fått alla pengar, har självklart fått lönen utbetalad. Däremot har mannen lämnat felaktiga uppgifter om att han utfört assistans åt sitt barn under den tid sonen befann sig hos mormor i Mongoliet, och pappan i Sverige, något han självklart inte fått lön för. Här har anmälan till Försäkringskassan gjorts från VH assistans, vilket myndigheten lämnat utan åtgärd vad vi vet.

Familjen har också underlåtit att betala en faktura för köpt assistans under sju månader, trots att Försäkringskassan betalat ut ersättningen till familjens konto och assistenten fått lön.

Läs mer om all den hjälp utöver uppdraget som den mongolska familjen fått, som de 17 juridiska ärenden som drivits i barnets ärende under ”så här mycket hjälp har familjen fått av oss

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …