Såhär mycket hjälp har familjen fått av oss

Den mongolska familjen har haft en nära relation med företaget och med Veronica i synnerhet ända sedan de klev in på vårt kontor för första gången.

De kom till kontoret på Östermalmsgatan i Stockholm och bad om hjälp för ett barn de bär i sina armar, som är svårt undernärt, har svåra epileptiska kramper och är svårt spastisk. Veronica hjälper dem omedelbart att få kontakt med sjukvården.

För dem har Veronica haft ett engagemang långt större än sitt uppdrag som juridiskt ombud, där hon drivit 17 ärenden för barnets skull, utan att det kostat familjen en enda krona.

Hon har under hela tiden fungerat som en koordinator för familjens liv som består av paret och deras två pojkar, varav den yngre har ett omfattande funktionshinder.

Hon har fört samtal med hjälpmedelscentralen, habiliteringen, hörcentralen, syncentralen och hjälpt sonen att få såväl glasögon som hörapparat samt hjälpmedel Hästen (gåstol).

Hon har följt med barn och föräldrarna till sjukhuset, och sett till att pojken kommit iväg till nutrionistbedömning pga undervikt samt sett till att han fått remiss till Astrid Lindgrens barnsjukhus för insättning av knapp på magen. Hon deltog vid såväl sövning som på uppvaket på IVA och under hela pojkens vårdtid som moraliskt stöd för föräldrarna. Pojken hade fruktansvärda smärtor efter operationen, Veronica var behjälplig med kommunikation med läkarna så att han fick smärtlindring, samt följde med pojken upp på avdelningen och hälsade på därefter.

För den äldre pojkens del har Veronica haft möte med skolan på grund av svår mobbing, där pojken fått sina tänder utslagna av skolkamraterna., samt ordnat såväl kuratorshjälp som hemspråksundervisning för pojken så att han skulle kunna prata med och förstå sina klasskamrater.

Familjerna har firat privata födelsedagar tillsammans, den stora pojken har fått följa med på resor till Veronicas släkt i Dalarna för att få fiska och åka båt. 

Gällande relationen till företaget så har hela familjen eller delar av den vid åtskilliga tillfällen deltagit i våra aktiviteter och event. Båda assistenterna har vidareutbildats inom personlig assistans under anställningstiden. De har genomgått utbildningar i företagets regi som HLR, brand, stor utbildningsdag i förflyttning utomhus, till och från fordon etc, förflyttning i hemmet, och assistentutbildning som omfattar allt ifrån information om lagstiftningen till arbetsbeskrivning och avvikelsehantering,

De har också fått svenskundervisning i grupp ledd av svensklärare på VH assistans kontor i samarbete med ABF, både grundkurs och fortsättningskurs.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …