Sveriges Television sviker sitt journalistiska uppdrag

En journalist från SVT ringer upp mig under förespegling att han har följt mig länge och sett mitt engagemang och att han tror att jag har något att säga om Försäkringskassans arbetsmetoder.

Han spelar in samtalet utan min vetskap och fortsätter ta kontakt med mig, även när jag ligger hemma och är sjuk vilket han vet då jag informerat honom om det via sms. Det visar sig senare att syftet är ett helt annat än den information jag fick i början, nu handlar det om fusk och kriminalitet.

Några missnöjda fd anställda från Mongoliet, vilket motsvarar en procent av vår personal, ska med SVTs hjälp göra mig Veronica till syndabock för en hel bransch, utan att jag varken gjort något fel eller olagligt, tvärtom.  Det är faktiskt både smärtsamt och anmärkningsvärt att just den här familjen vill  skada både mig och företaget, se inlägg En relation och ett engagemang långt utöver uppdraget”. 

Vad är budskapet till tittarna? Är det att jag lurat invandrarfamiljer att komma till Sverige, när det är precis tvärtom, att personerna har sökt upp mig i Sverige.

Är det att vi har en så katastrofal arbetsmiljö, så är det precis tvärt om, dvs  Arbetsmiljöverket har lagt ner frågan eftersom det inte fanns någon substans i ryktet.

Är det att vi inte följer lagen? Tvärtom, i 23 års tid har jag varje dag följt lagstiftningen. Utan tvekan kommer jag att fortsätta att hjälpa personer med funktionshinder, oavsett nationalitet, utifrån gällande lagstiftning. Mitt hjärta brinner för att barn med funktionshinder ska få samma förutsättningar som andra. 

Vad skulle utkomsten vara att rekrytera till en kund som inte befinner sig i Sverige, vem skulle ta den risken, vad skulle anledningen och syftet vara med det?  Vari ligger intäkten och vem skulle betala för nedlagt rekryteringsarbete gällande en person som inte ens befinner sig i Sverige? Återigen kan man inte få personlig assistans bara för att man vistas i Sverige, först och främst måste man ha ett beslut från Migrationsverket att man får stanna här. Varför skulle man lägga ned så stor energi på något sådant när man kan hjälpa människor i Sverige omgående, det är en högst berättigad fråga anser jag.

Det finns 16.800 personer som är berättigade till personlig assistans att hjälpa i Sverige, och 9 av 10 får avslag på sin förstagångsansökan. Det finns ytterligare 43.000 personer som har vårdbídrag, minst en fjärdedel av den senare kategorin är även de berättigade till personlig assistans.

Handlar det om att VH assistans skulle vara en dålig arbetsgivare utifrån fd anställda, så undrar jag varför man inte har något intresse av att intervjua de assistenter som går till arbetet varje dag och som trivs. Vi har anställda som jobbat mer än 15 år på företaget, det är inte många assistansbolag som har det. Under ett år arbetar ca 800 personer på företaget, berätta gärna för mig vilket företag som inte har missnöjda fd anställda?

I flera av SVT.s frågeställningar ifrågasätter de att bolaget har följt svensk lag (ex. gällande anmälan till Migrationsverket). Är det verkligen rimligt av SVT:s journalister att ifrågasätta att vi följer lagen?
Här visar man på en stor okunskap om LSS samt mycket bristfällig research angående vad som reglerar anställningsförhållanden inom personlig assistans.

 LSS är en rättighetslagstiftning som innebär att det är personen med funktionshinder som bestämmer själv vem som skall anställas, inte assistansbolaget.

Ingenting i SVT:s undersökning kan påvisa att det skett några överträdelser mot någon lagstiftning. Däremot framställs det så.

 

SVT har inte heller granskat följande:
*Försäkringskassans källor bakom återbetalningskrav av assistansersättning. Myndigheten har inte kunnat presentera vilka återkrav som ställts ut under perioden 2017-2020, till vilka personer eller företag och inte heller vilka summor som respektive återkrav omfattar.

*Försäkringskassan har registrerat återkrav på de assistansberättigades personnummer, men återkravet ställs sedan ut till assistansbolagen, alltså till en helt annan juridisk person.
Det är mellan Försäkringskassan och den assistansberättigade som avtalsförhållandet gäller. Det finns inget juridiskt avtal eller uppdrag mellan assistansbolagen och Försäkringskassan.

*Vilket lagstöd Försäkringskassan har för de arbetsmetoder man använder som att begära ut bankkontoutdrag för enskilda personer, tillåta inloggningar på brukarprofiler handläggare inte är behöriga till, att dra in gynnande beslut retroaktivt för assistansberättigade, trots den stopplagstiftning som faktiskt gäller.

I slutet av 2020 skrev Försäkringskassans generaldirektör en debattartikel på DN debatt där han begärde lagstöd för de arbetsmetoder FK redan använder sig av – kan myndighetsmissbruket bli tydligare?


*Försäkringskassan har inte stoppat fortsatt utbetalning till eller gjort någon uppföljning på felaktigt utbetalda summor som VH assistans skriftligt har lämnat till myndigheten som en avvikelse. Det rör sig om belopp på 1,2 miljoner, 300 000 kr, 40 000 kr och som har betalats ut direkt från Försäkringskassan till den enskildes konton.

 

 

 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …