VI VANN!

Hurra för rättvisan!

Förvaltningsrätten i Stockholm har nu meddelat sin dom, och vi vann mot IVO som inte fick stöd av domstolen på någon punkt.

Glädjen är stor i hela VH assistans och gratulationerna strömmar in.

Domen är viktig för hela branschen personlig assistans. IVO som myndighet har inte gjort någon egen utredning eller haft några egna källor, utan helt och hållet gått på Försäkringskassans uppgifter utan att till någon del säkerställa om Försäkringskassans uppgifter är rätt.
Vi har tidigare vunnit i Kammarrätten gällande Försäkringskassans återkrav där myndigheten drog in assistansen helt för en brukare och där myndigheten fortsatt att driva processen, trots att mannen avlidit.

 

Skev uppfattning om personlig assistans

Det är av största vikt att granska den rättsosäkerhet som finns i myndigheternas arbetsmetoder. Vi tycker att IVO har en viktig uppgift, men efter den muntliga förhandlingen ser vi att det inom IVO behövs en betydligt ökad kunskap gällande vad personlig assistans är, samt lagens intentioner.
IVO har inte visat något intresse för att ta del av vår verksamhet, trots att vi bjudit in myndigheten vid flera tillfällen, de hade heller inte några frågor till oss under förhandlingen.
Deras uppfattning var att brukare är vårdtagare och att vi bedriver ett vårdbolag, vilket är felaktigt och en mycket viktig värdegrundsfråga, då branschens inspektionsmyndighet tror att personer med funktionshinder är sjuka personer.

 

Rädda för Försäkringskassan

Myndigheternas uppgift är att skapa trygghet för personer som har hamnat ofrivilligt i olika livssituationer. Många personer med funktionshinder är idag rädda för Försäkringskassan, det betyder att personer som har ett mycket större hjälpbehov än sin insats ändå inte vågar ansöka om fler timmar, något som inte bara drabbar den enskilde utan även familjer och anhöriga.
Personer med funktionshinder måste kunna känna en trygghet och kunna lita på att man får en rättssäker bedömning oavsett handläggare och att det beslut man beviljats får man ha kvar så länge hjälpbehovet inte förändras
En handläggare fattar ett gynnande beslut, tio månader senare river en annan handläggare på samma myndighet upp beslutet retroaktivt, trots den stopplagstiftning som gäller sedan 2018.
I dag genomförs många godtyckliga bedömningar, och inom myndigheten saknas kompetens om diagnoser och livsvillkor för personer med funktionshinder.

Alla medborgare måste följa lagen, men det måste även Försäkringskassan göra. Trots att riksdagen införde en ny lagstiftning i juli 2020, att barn, ungdomar och vuxna med allvarliga andningsproblem ska få hjälpinsatsen personlig assistans, så har endast 40 procent av de som sökt för andningshjälp blivit beviljade. Trots lagändringen nekas alltså exempelvis barn som fötts för tidigt med allvarliga skador och personer med ALS personlig assistans.

Stort tack till kunder och medarbetare
VH assistans team fortsätter vårt viktiga arbete med samma patos och engagemang som tidigare, och ser fram emot att bidra till en ökad rättssäkerhet i samhället. Veronica fortsätter naturligtvis sitt arbete i Assistansjuristerna som juridiskt ombud, vilket hon har gjort sedan 2012.

undefined

Tack till alla våra fantastiska kunder, och till assistenter och tjänstemän som gör ett utmärkt och värdefullt arbete varje dag. När pandemin är över ska vi fira!
Varma hälsningar Veronica, Caroline och Agnetha

 

undefined

Tjänstemännen fick tackbuketter

undefined

undefined

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …