Vi vann i Förvaltningsrätten

Med hänvisning till Försäkringskassans beslut om utbetalningsstopp och återbetalningskrav samt IVO:s beslut om att dra in tillståndet handlar denna dom om det återkrav på 3,5 miljoner som Försäkringskassan utfärdat. 

Domen visar att den assistansberättigade inte skulle blivit utförsäkrad vilket kommer leda till att återbetalningskravet dras tillbaka.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …