Vi granskar Försäkringskassan

*Åtta av tio som ansöker om assistansersättning får avslag

*Försäkringskassan går emot stopp-lagstiftningen och fortsätter ompröva beslut

*Försäkringskassan begär utan lagstöd ut assistenters och brukares kontoutdrag från deras banker, med alla detaljer om inköp, insättningar och uttag. Utdragen är omfattande och täcker ofta lång tid, upp till flera år. För detta har Försäkringskassan fått upprepad kritik av JO som har klandrat myndigheten, men som fortsätter ändå.

*Försäkringskassan föreslår GPS på personer med funktionshinder för att kartlägga var brukare och assistenter befinner sig.

Vi har ett omfattande material som kommer att presenteras under seminariet. Mejla era berättelser till oss på story@lss2022.se, era erfarenheter kommer att lyftas fram anonymt.

Varmt välkomna!

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …