VH assistans kunder berättar

Vi har haft VH assistans under 16 år, det har varit hur bra som helst och vi har aldrig haft några problem med bolaget.

Vi påverkar helt och hållet vilka assistenter som arbetar med kunden, arbetstiderna för dem har aldrig varit några problem och vi bestämmer vad de ska göra utifrån kundens behov.

Våra assistenter har gått på assistansutbildningar, HLR, brand och lyftteknik.

Veronica Hedenmark har den kompetens och den erfarenhet som krävs både som ombud och som ägare av VH assistans.

När vi träffades första gången var vår livssituation helt kaotisk, vår dotter var bara något år och hon var mycket sjuk, hon skrek dygnet runt, hon krampade 24 timmar per dygn och kräktes oupphörligen. Hon hade ett så outvecklat balanssinne att hon inte ens kunde åka barnvagn utan att kräkas hela tiden, vi var långa tider på sjukhus. Hon har ett omfattande hjälpbehov, som förälder erbjöds jag ingen avlastning alls. Vi har fått kämpa oss igenom allt jämt. Läkarna begick misstag när hon var liten, habiliteringen fungerade mellan åren hon var 4 och 10 år, före och efter det så har inget funnits.

Vi har fått kämpa för att få bo, förflytta sig, åka buss eller taxi, för precis allt. När det gällde bostadsanpassningen så sa kommunen helt absurda saker, vi fick överklaga i flera instanser innan vi fick rätt i domstol. Jag ansökte om avlastning en gång i månaden när korttids inte fungerade pga att de inte fick i henne någon mat, kommunen ville inte ens diskutera saken, det var bara nej.

Det stöd och den hjälp jag och min dotter har fått är från Veronica och VH assistans.

 

__________________________

 

Jag hade min första kontakt med Veronica Hedenmark och VH assistans 2018, då hade jag legat på sjukhus i tio månader pga min ALS.

Jag fick hjälp av Veronica Hedenmark att ansöka om hjälp, mitt allra största problem var att kommunen inte ville hjälpa mig med en bostad. Innan jag fick ALS så bodde jag i norra Sverige, jag hamnade på Danderyds sjukhus där jag fick en track och jag kunde inte längre bo tillsammans med min mamma, pga personliga assistenter och alla hjälpmedel som jag behöver.

Veronica höll i alla kontakter med kommun, Försäkringskassa, landsting, socialtjänst, bostadsförmedling, bostadshandläggare, och handläggare för ekonomiskt bistånd. Vi hade många möten och till slut löste sig situationen.

Men det var väldigt otryggt för mig då kommunen inte ville hjälpa mig alls. Veronica samarbetade både med ALS-teamet och respirationscentrum på Danderyd. Veronica hjälpte mig också att rekrytera assistenter och se till att dessa fick utbildning.

Det var många moment i början vid utskrivning från sjukhuset och den planerade hemgången. Jag ville hem och längtade mycket efter en egen bostad, samtidigt som det var tryggt att vara på sjukhuset. Jag hade ett stort stöd av Veronica och VH assistans vid det kritiska läget för övergång till eget boende och överlämningen från sjukhuset till assistenterna.

 

Jag har väldigt dåliga erfarenheter av Försäkringskassan gällande personlig assistans och deras utredningar. Den första gången tyckte de att mitt behov av assistans var 3 timmar och 18 minuter, nästa gång 9 timmar och 35 minuter. Försäkringskassan har inte alls förstått mitt hjälpbehov, jag behöver ju hjälp med allt, idag har jag dubbelassistans dygnet runt.

Jag trodde aldrig det skulle vara så svårt att få personlig assistans via Försäkringskassan.

 

Jag har fått all den hjälp jag behöver av VH assistans med mina assistenter. Jag får själv bestämma vilka assistenter som anställs och jag har själv fullt inflytande över vad de ska hjälpa mig med. Jag har deltagit på arbetsledarutbildning, förflyttningsteknik och första hjälpen tillsammans med mina assistenter. Jag har haft flera personalmöten på kontoret och jag har varit på olika aktiviteter som företaget ordnat som julfest på Skansen och stor påskfest med buffé.

 

__________________________

 

Jag har varit kund hos VH assistans sedan 2016, innan jag kom till företaget hjälpte mina föräldrar mig, jag hade ingen annan hjälp alls. Ingen hemtjänst, inget beslut från FK, inget beslut om personlig assistans från kommunen.

Jag fick min ALS-diagnos 2014, men jag fick aldrig någon information från kommunen eller försäkringskassan att jag kunde få ha anställda i mitt hem.

Jag sökte först själv hos kommunen, och fick två timmars assistans per dag. Med hjälp av Veronica Hedenmark ansökte jag om fler timmar från kommunen, sedan sökte jag igen och fick många fler timmar, från 14 timmar till 137 timmar per vecka.

En ny LSS-handläggare beslutade att sänka mina timmar från 137 till 37 per vecka, utan att jag hade blivit bättre i min sjukdom, tvärtom hade jag blivit sämre. Jag blir hela tiden sämre.

 

Kungsholmens handläggare IVO-anmälde då mitt ombud Veronica för att hon enligt dem skulle bidragit till att jag blev isolerad i mitt hem. Det var ju kommunen som orsakade att jag inte kunde gå ut eftersom de tog bort nästan all assistans.

 

Kontakten med kommunen har varit stressande, jag har inte fått något stöd alls. Det har försvårat hela processen i och med att jag känner att de inte tror på mig, inte litar på mitt ord, de har försvårat allt.

LSS-handläggarna har inte förstått mitt behov, de är falska -  kommer med ett leende och säger sig förstå mig - men de bryr sig inte alls om mig. De ser mig inte som en människa utan bara som en faktura.

 

På sex år har kommunen aldrig följt upp mitt hjälpbehov, de har aldrig ringt och frågat mig om mitt behov har förändrats eller erbjudit mig stöd. Innan jag fick min diagnos trodde jag att det skulle vara självklart att få hjälp när man blir sjuk, inte att vi skulle behöva kämpa för allt.

 

Stöd har jag fått av Veronica som mitt ombud, hon förstår mig, hon visar omtanke, hon vill alltid mitt bästa, hon är ett toppenombud och jag känner mig mycket trygg med henne. Vi fick söka tre gånger hos Försäkringskassan och överklaga innan jag fick mitt beslut.

 

Försäkringskassan har ingen förståelse, de är inte insatta i vad det innebär att ha ALS, de lägger ord i min mun som inte är sanna , det är enbart Veronica Hedenmark som hjälpt mig.

 

När det gäller VH assistans så har jag alltid själv påverkat rekryteringen av mina assistenter, alltid påverka schemat, när de ska jobba och hur assistenterna ska jobba.

Alla på företaget är mycket hjälpsamma, förstående, jag har alltid haft bra kontakt med dem, de har alltid visat omtanke och kärlek och haft förståelse för min situation.

VH assistans har alltid levererat med råge.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …