Information om COVID-19

Information till alla anställda på VH assistans. Tänk på att våra kunder tillhör riskgruppen, det är extra viktigt att med noggrann handhygien undvika smittspridning.

Alla assistenter måste börja sina pass med att tvätta händerna ordentligt, (se bild och länkar), när de kommer till kundens hem, samt torka av handtagen efter sig både på ytterdörr och toadörr. Detsamma gäller varje gång man kommer tillbaka till kundens hem efter handling, promenader, aktiviteter eller annat.

Håll dig informerad

Följ råden från krisinformation.se och folkhälsomyndigheten. Om du är sjuk och behöver råd kontakta 1177. Kontakta även din arbetsledare och verksamhetsledare för sjukanmälan. Många regioner erbjuder nu självtester för COVID-19. Om det finns begränsad tillgång till tester i din region så är personliga assistenter en prioriterad grupp för testerna, och om du kontaktar din verksamhetsledare kan de hjälpa dig beställa via denna kanal.

Basala hygienrutiner

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner, detta innebär:
God handhygien
Ibland handskar

VH assistans har ett övergripande ansvar för att se till att det finns rutiner för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.

Den anställde är skyldig att följa gällande hygienföreskrifter.

Handhygien & handdesinfektion

Använd inte ringar, armband eller armbandsur i arbetet då dessa lätt samlar bakterier och smuts!

Handtvätt: Se videofilmerna länkade nedan för instruktioner i korrekt teknik. Tvätta hela händerna och handleder ordentligt med tvål och vatten i minst 30 sekunder.

Vårdguidens instruktionsfilm (svenska): https://youtu.be/vjkEb-3u1bE

Doktor Mikaels lektion i handtvätt (svenska): https://youtu.be/b1coUg5mXgg

World Health Organizations instruktionsfilm (engelska): https://youtu.be/3PmVJQUCm4E

Vid handdesinfektion: Tag handdesinfektionsmedel och se till att spriten kommer åt överallt både på insidan och utsidan av handen och mellan fingrarna. Låt händerna lufttorka. Använd alltid alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Handskar, munskydd och annan skyddsutrustning

Kontakta din verksamhetsledare eller regionschef om det finns behov av mer skyddsutrustning på din arbetsplats.
Använd handskar vid kontakt med avföring, blod, sårsekret och andra kroppsvätskor. Kasta handskarna efter användning och tvätta samt desinfektera händerna därefter. Tänk på att förorenade handskar kan sprida smitta, liksom smutsiga händer.
Munskydd eller visir är bra utrustning för att hindra att salivdroppar vid exempelvis nysningar eller hosta.

Generella hygienregler för att undvika smitta

Om du vill skydda dig från att smittas av virus, influensa eller annat, samt förhindra att smitta andra ska du tänka på det här:
Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, i minst 30 sekunder.
Använd handsprit som komplement till handtvätt vid behov.
Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.
Undvik att röra vid dina ögon, näsa eller mun, då minskar risken att virus överförs via slemhinnor.
Hälsa inte på personer genom att ta i hand.
Informera din omgivning om korrekta hygienrutiner.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …