Nu ska unga i riskgrupper vaccineras

Ungdomar som är 16–18 år gamla och tillhör riskgrupper för covid-19 ska vaccineras i fas 3 eller tidigt i fas 4.

Det är ett efterlängtat besked från Folkhälsomyndigheten för många oroliga föräldrar till barn och ungdomar med funktionshinder.

Beslutet är fattat efter rekommendation ifrån Barnläkarföreningen, BLF.

Folkhälsomyndigheten skriver att ”de små grupper av unga som Barnläkarföreningen har sammanställt handlar om särskilda grupper med bakomliggande kroniska tillstånd med en generellt ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2”.

 

Dessa erbjuds vaccin

BLF anser att det kunskapsunderlaget för nyttan av vaccination ännu är för litet för att rekommendera vaccination till en bredare grupp av barn.

Deras rekommendation gäller därför enbart ungdomar 16–18 år gamla tillhörande följande patientgrupper:

• Downs syndrom (eller vissa andra genetiska syndrom) där individen tidigare visat sig ha en tydlig infektionskänslighet eller blivit svårt sjuk i andra virala luftvägsinfektioner.

• flerfunktionshinder och/eller neuromuskulär sjukdom som varit inlagda minst en gång sedan hösten 2019 p.g.a. virusorsakad nedre luftvägsinfektion eller som är i behov av behandling med syrgas eller nattligt andningsstöd.

• svår astma som varit inlagda minst en gång sedan hösten 2019 p.g.a. virusorsakad astmaexacerbation och behövt IVA-vård.

• svår lungsjukdom oavsett diagnos, till exempel nedsatt lungfunktion med FEV1 lägre än 60% eller behov av behandling med syrgas.

• uttalad pulmonell hypertension.

• icke-kompenserad uttalad hjärtsvikt på basen av medfött hjärtfel eller kardiomyopati.

• genomgången hematopoetisk stamcellstransplantation eller lungtransplantation.

• genomgången annan organtransplantation, i vissa enskilda fall efter individuell bedömning.

• vissa svåra immunbristtillstånd (framför allt med defekt typ 1 interferonproduktion eller bildning av autoantikroppar mot interferoner).

• allvarlig reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsuppressiv terapi (B-cells depletion och höga steroiddoser).

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …