Maximalt fokus på minimal fråga

Vad är problemet i sak med arbetstillstånd inom personlig assistans och hur stort är det - egentligen?

Inte ens politikerna tycks veta vad de pratar om, då Migrationsverkets egen statistik visar att endast något 100-tal personer per år i genomsnitt beviljas arbetstillstånd som assistent.

Frågan om arbetskraftsinvandring inom personlig assistans har fått en alldeles för stor betydelse i debatten och står inte alls i proportion till antalet. På VH assistans handlar det om några promille av antalet anställda, dvs inte ens en procent och detsamma gäller i princip för hela branschen. Det blir därför svårt att motivera en påstådd systematik i företaget.

Är problemet att invandrare kommer till Sverige och tar del av socialförsäkringen? Då handlar frågan inte om arbetskraftsinvandringen.

Det är ett politiskt beslut att personer som kommer till Sverige får ta del av vårt välfärdssystem, det gäller såväl exempelvis barnbidrag som sjukvård , barnomsorg och personlig assistans. Det är av största vikt att förstå att personlig assistans är en del av vårt välfärdssystem och inte kan särskiljas.

Hjälpbehovet för den enskilde är detsamma och kostnaden likaså, oavsett om insatsen ska tillgodoses av en kommunal eller privat anordnare. Anhöriganställning har funnits sedan 1994 och är inget nytt påfund, det förekommer både inom kommunal sektor sk PAN--anställning och inom privat verksamhet.

Som alla kan se av Migrationsverkets egen statistik så tillhör personliga assistenter med ca 100 beviljade tillstånd under en treårsperiod en minoritet, medan bärplockare, och IT/systemutvecklare är i majoritet med absolut flest beviljade tillstånd, 4-6000 under samma period. Det är inte alls heller alla dessa som är anhöriga till den de arbetar hos.

När det gäller personliga assistenter finns det ett väl fungerande kontrollsystem, i och med att assistansbolagen aldrig kan få en krona i ersättning om inte personerna har ett samordningsnummer. Lika många timmar som redovisas in till Försäkringskassa eller kommun, lika många timmar betalar assistansbolagen arbetsgivaravgifter för. Till skillnad från exempelvis bärplockare som toppar listan, hur ska det styrkas vilka tider de har jobbat?

Vidare får man betänka att personer med arbetstillstånd tillför skatteintäkter.

Frågan gäller i grunden vilket samhälle vi vill ha i Sverige.

%MCEPASTEBIN%

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …