Människor är livrädda för Försäkringskassan

Debattören: Målet är att urholka lagen om personlig assistans

Föräkringskassan har makten att totalt tolka situationer precis hur de vill. Många av RBU:s medlemmar är livrädda. Hur kan en myndighet bete sig så här? skriver Johan Klinthammar.

DEBATT. Nu blir jag förbannad. Som förbundsordförande för RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) är det min plikt och skyldighet att reagera när personer med funktionsnedsättning far illa.

Det var länge sedan det gick för långt men nu börjar det eskalera till en ren slakt av den personliga assistansen.

Nu igen har det uppmärksammats ett fall där Försäkringskassan påstår att felaktig assistans har utförts. Där man påstår att en förälder har överdrivit sitt barns behov av hjälp och stöd.

RBU får allt för ofta ta del av berättelser från medlemmar om hur Försäkringskassan drar undan och raserar familjers tillvaro. Hur den assistans som Försäkringskassan varit med och tagit beslut om helt plötsligt är helt fel enligt dem själva.

Jag har ett exempel om en flicka med stort hjälpbehov som har haft en väl fungerande assistans där hon utvecklades och gick i skolan. Hennes mamma kunde arbeta och familjen kunde leva ett liv likt många andra.
Flickan lyckas med en fysisk förflyttning på habiliteringsmottagningen som hon tidigare aldrig lyckats med, och inte efter för den delen.

Detta journalförs av arbetsterapeuten. Detta är ju i normala fall en sak man ska glädjas åt. Men så blev inte fallet. Försäkringskassan ser det i journalen och beslutar sig för att retroaktivt dra tillbaka all assistans sedan dag ett.
Försäkringskassan gör alltså detta på grund av en förflyttning.

Som förälder blir man i normala fall överlycklig när ens barn utvecklas. Har man ett barn med assistans blir man kanske ännu gladare, även för den minsta lilla utveckling. Men samtidigt blir man jätterädd för tänk om man förlorar all assistans.

Många av RBU:s medlemmar är livrädda för Försäkringskassan. Livrädda för hur myndigheten har makten att totalt tolka situationer precis hur de vill. För det är precis så som dem gör.

Att få en knut i magen så fort man ser att det har kommit ett brev från Försäkringskassan är något som nästan alla personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan relatera till.

När väl Försäkringskassan får kritik beter de sig på ett omoget och trotsigt sätt.

Inte ens när Inspektionen för Socialförsäkringen kritiserar dem i en rapport från december förra året där man tittade på en reform från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag så kan man lyssna och ta åt sig.

Försäkringskassan reagerar precis lika trotsigt och omoget trots att rapporten bland annat pekar på en rättsosäker ansökningsprocess.

Försäkringskassan har under flera år valt att driva fall efter fall till domstol med ett uppenbart mål: att urholka lagen om rätten till personlig assistans. Oförtrutet har man gnetat på och till slut har lagen blivit så urholkad så att möjligheten att få personlig assistans är orimligt svår.

För oavsett om du har ett väl utformat intyg från läkare, habiliteringen och skola så går Försäkringskassan in och bedömer annorlunda. De agerar som en egen domstol.

För även om du styrker att dina toalettbesök tar tre timmar och 30 minuter i veckan så anser de något annat, nämligen kortare tid. Och detta gäller i regel på allt man skriver i sin ansökan till personlig assistans.

Hur har det blivit så här? Hur kan en myndighet som vi alla betalar skatt till och som ska finnas för dig när livet tar en annan väg helt plötsligt bete sig omoget, löjligt och verklighetsfrånvänt, det vill säga tvärtom hur en myndighet ska agera.


Johan Klinthammar, förbundsordförande RBU

AFTONBLADET/DEBATT/

KAMPEN FÖR PERSONLIG ASSISTANS

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …