Glädjande besked i högsta förvaltningsdomstol

-Vi tycker det är bra att den här domen tydliggör Försäkringskassans befogenheter när det gäller assistansersättning. Försäkringskassan ska vara en myndighet som agerar rättssäkert. Idag är det många personer med funktionshinder och deras anhöriga som drar sig för att söka om fler timma pga ett ökat hjälpbehov.

Som person med funktionshinder har en ansökning om utökning av assistansersättningen inneburit att hela beslutet omprövats, även de punkter som inte ansetts kopplade till ansökningen. Detta har lett till att personer fått ett minskat beslut då omprövningen tolkas under rådande lagtolkning, något regeringen försökt hindra då de tidigare införde stopp mot Försäkringskassans omprövningar. I praktiken har detta lett till att många varit rädda att begära flera timmar trots ett ökat behov.

Domen från HFD klarlägger att det bara är det överskjutande behovet som ska prövas, inte hela behovet, säger Veronica Hedenmark.

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …