Kungagåva hjälper krigsänkor med barn med funktionshinder i Ukraina

Krigsänkor och andra ensamstående i Ukraina som har barn med funktionshinder får med start denna vecka viktiga stödinsatser tack vare en gåva till Hans Majestät Konungen som överlämnades idag på Stockholms slott.
Det är Riksföreningen Barn med funktionshinder i Sverige som på detta sätt uppvaktar konungen till 50 år på tronen.
-Vi vet att de personer som är alldeles mest utsatta är kvar i krigets Ukraina. Vi vet också att ett flertal soldater som omkommit är pappor till barn med funktionshinder. Trots allt måste livet fortsätta och vi vill på alla sätt både uppmärksamma och stötta dessa krigsänkor och ensamstående mammor med familjer. Det är extremt viktigt att vi ger vårt stöd till dem, så att barnen med hjälp och avlastning kan bo kvar i sina hem och inte tvingas växa upp på institution. Vi vill aktivt arbeta för att minska risken för att en hel generation barn och unga i Europa ska få växa upp på institution, säger Veronica Hedenmark, styrelseledamot i föreningen.

 Stödinsatsen genomförs på plats i Ukraina i samarbete med Johan Petré och lokala organisationer som ett projekt inom Operation Aid, en svensk hjälporganisation grundad av Johan Petré, förlossningsläkaren Elly Reinolds och Ludvig Ramestam. Organisationen har gjort sig känd för sin snabba verkställighet och att få hjälpinsatserna att nå fram.

-Vi tackar för gåvan som kommer få stor betydelse för barn med funktionshinder och ensamstående mammor i Ukraina. Vi jobbar intensivt för att stötta dessa familjer, som är särskilt utsatta, på bästa sätt, säger Johan Petré, grundare Operation Aid.

Riksföreningen Barn med funktionshinder i Sverige är en ideell organisation med uppgift att genom sin verksamhet arbeta för att barn med funktionshinder blir fullt jämlika och delaktiga i samhället. Föreningen är den enda i landet som inte är diagnosspecifik, dvs alla barn och ungdomar oavsett diagnos är välkomna att samlas i en och samma förening. Sedan starten 2016 har föreningen bland annat anordnat simskolor, lovaktiviteter, sommarkollon och läger. Föreningen arbetar för alla barn och ungdomar med funktionshinder, för deras möjlighet till delaktighet, gemenskap och en aktiv fritid.

Bildtext: Hans Majestät Konungen uppvaktas av Riksföreningen Barn med funktionshinder i Sverige på slottet
Riksföreningen Barn med funktionshinder i Sverige var idag inbjudna till Stockholms slott för att uppvakta H.M. Konungen i samband med Hans Majestäts 50 år på tronen. Som en del av sin uppvaktning skänker Riksföreningen Barn med funktionshinder i Sveriges en gåva till Operation Aid och deras arbete med stödinsatser för krigsänkor med barn med funktionshinder i Ukraina.
Foto: JONAS EKSTRÖMER, TT

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …