Kritik mot försenade vaccinationer

Kraftig kritik fortsätter att riktas mot de försenade vaccinationerna, långsammast går det i region Stockholm och snabbast på Gotland. 
I Sverige har nu 15,6 procent av befolkningen över 18 år påbörjat vaccinering, men Fas 2 dit personliga assistenter och personer inom LSS hör, beräknas pågå ända till slutet av maj.
Socialstyrelsens nya statistik visar att fyra procent av de personer med LSS-insats som smittats av Covid-19 har avlidit, vilket är dubbelt så mycket som bland övriga befolkningen.

Folkhälsomyndighetens ändrade prioritetsordning för vaccinering mot covid-19 innebär dessutom att personer med assistansersättning hamnar näst sist i Fas 2, dvs efter alla personer som är äldre än 65 år och flera andra grupper, vilket fått kraftig kritik.
Anledningen är att personer med flera olika funktionsnedsättningar har en ökad risk för svårt insjuknande i covid-19 och har även ofta nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar.

Personer med Downs Syndrom löper exempelvis en fyra gånger så stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 än andra.
Assistansanvändare kan inte heller isolera sig, utan är utsatta för en mycket större smittorisk genom att leva med assistans i sina hem.

Viktigt för assistenter vaccinera sig
Björn Jideus, KFO, anser att anställda assistenter ska vaccinera sig och ha respekt för assistansberättigade som inte vill att en assistent som vägrar vaccinera sig ska fortsätta arbeta. – Assistenten arbetar i någon annans hem och fysiskt nära. Om någon inte vill vaccinera sig, måste man prata med denna, och under tiden använda till buds stående skyddsutrustning och hög hygienstandard.
Personliga assistenter som vägrar ta vaccin mot covid-19 utan medicinsk grund som exempelvis allergi, riskerar att bli av med sitt arbete.

– Där finns en möjlighet att på brukarens tydliga begäran avsluta en assistents arbete om det brister i kvalitet och/eller säkerhet eller om brukaren inte längre har förtroende för assistenten, säger Björn Jideus.

Om en assistansberättigad inte kan ha kvar en assistent som vägrar vaccinera sig, kan en omplacering vara aktuell, menar Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …