JO mycket kritisk till IVO-tillsyn

Justitieombudsmannen, JO, riktar långtgående kritik mot Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter en tillsyn av ett LSS-boende. Trots omfattande brister på boendet har IVO inte vidtagit åtgärder.

 

IVO avslutade i mars 2019 en tillsyn av LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö kommun utan att vidta några särskilda åtgärder. Vid en inspektion som JO senare gjorde av boendet bodde där en person. Hans syster hade anmält missförhållanden vid boendet. Inspektionen visade att brodern var inlåst på boendet under större delen av dygnet med en övervakningskamera utanför sovrumsfönstret. Iakttagelserna bekräftade enligt JO en del av systerns kritik som hon framfört redan innan IVOs tillsyn 2019.

 

JO påtalade efter sin inspektion att det stod klart att den boende rent faktiskt varit frihetsberövad på boendet och konstaterade att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd. I sitt beslut uttalar JO att IVO har brustit i sin tillsyn av boendet. Brister har funnits i såväl genomförandet av inspektionen som dokumentationen och utformningen av beslutet. JO ser mycket allvarligt på det och IVO får därför kritik.

 

”Eftersom den aktuella tillsynen inleddes efter klagomål från brukarens syster hade en rimlig utgångspunkt för inspektionen varit att försöka reda ut om det fanns någon grund för det som då hade framförts. Utifrån dokumentationen i tillsynsärendet framstår det som att inspektionen saknade ett tillräckligt fokus på de klagomål som riktats mot boendet”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

 

Vid tillsynen upprättade IVO enligt JO två olika protokoll. Enligt JO ger IVOs dokumentation intryck av att inspektionen saknade ett tillräckligt fokus på de klagomål som hade riktats mot boendet. Först i svaret till JO har IVO fört något resonemang i frågan om den boende varit inlåst eller inte.

 

”Ett protokoll som innehåller sådana allvarliga uppgifter som i det aktuella fallet måste naturligtvis utformas på ett sådant sätt att det enkelt går att förstå vad som har inträffat, och vilka problem som har funnits eller som fortfarande finns i verksamheten. Det måste också vara möjligt att utläsa vilka åtgärder som har vidtagits eller som kommer att vidtas för att hantera problemen”, påpekar JO.

 

IVO avslutade sitt ärende eftersom myndigheten inte uppmärksammat några brister ”inom de områden som tillsynen omfattat”. IVO gjorde bedömningen att brukaren uppnådde goda levnadsvillkor ”i de delar som tillsynen omfattade”. Med dessa avgränsningar har det enligt JO varit svårt att avgöra om myndighetens bedömning varit rimlig.

 

JO framhåller att personen var placerad i boendet med stöd av LSS. Den lagstiftningen bygger på frivillighet och delaktighet från brukarens sida. Det finns alltså inga möjligheter att vidta tvångsåtgärder med stöd av LSS, konstaterar Thomas Norling..

 

”I IVOs tillsyn av LSS-boendet Skogsbo har det funnits brister i såväl genomförandet av inspektionen som i dokumentationen och utformningen av beslutet. Jag ser mycket allvarligt på detta och IVO ska därför kritiseras. Jag utgår från att de uttalanden som jag har gjort i detta ärende leder till att IVO vidtar nödvändiga åtgärder”, skriver JO i sitt beslut.

 

Av: Peter Nordebo

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …