Folkhälsomyndigheten

VH assistans jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din och allas säkerhet. Tillsammans med din hjälp och våra experter gör vi ett bra jobb i att förhindra spridning av corona.

Folkhälsomyndigheten har nu kommit ut med en prioriteringsordning för vaccination av dos 3.

Prioriteringsordningen innehåller fyra faser där de med störst risk att bli allvarligt sjuka prioriteras först. I första fasen har boende och personal inom SÄBO prioriterats. LSS och personal inom vård och omsorg prioriteras i fas 2. Läs mer om de olika faserna. 

* Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion. Testa dig för covid-19 om du får symtom.

* Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig.

* På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 ska du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade? De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Använd visir och/eller munskydd i förebyggande arbete med kund inom två meters avstånd. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen. Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen ska andningsmask, FFP2, och visir användas, inte som tidigare munskydd, IIR, och visir. I det förebyggande arbetet ska munskydd IIR och visir fortsatt användas. 

Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för.  Hur skyddar du andra? På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus Utbildningen "basala hygienrutiner" finns tillgänglig. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen.

Kontaktvägar om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …