Försäkringskassan JO-anmäls

Veronica Hedenmark fick sin assistans indragen med två tredjedelar, beslutet fattades utan att handläggaren träffat henne och utan kommunicering.

Minskningen av assistansen fick omedelbart allvarliga konsekvenser, nu JO-anmäler VH assistans Försäkringskassan.

-Jag har klarat en högriskgravidet och förlossning utan skador och benbrott, men efter att Försäkringskassan minskat mitt beslut klarade jag mig i fyra dagar, sedan bröt jag benet, säger Veronica Hedenmark.

Advokat Thomas Bodström företräder Veronica när det gäller indragningen av hennes assistanstimmar. Advokatbyrån har föreslagit åtta olika mötesdatum till Försäkringskassan, men myndigheten har nekat samtliga eftersom de anser att de inte behöver träffa Veronica.
Försäkringskassan har också helt bortsett ifrån den medicinska bevisning och de 19 intyg som skickats in.

-Jag har inte fått möjlighet att gå igenom mitt hjälpbehov, inte heller gå igenom beslutet eller få svar på mina frågor, det har jag fortfarande inte fått.

Innan beslutet fattades så kommunicerades inte ärendet, varken till Veronica själv eller hennes ombud Thomas Bodström. Inte heller ändrade Försäkringskassan sitt beslut i omprövningsenheten, vilket tycks vara gängse då myndigheten inte ändrar 96 procent av fattade beslut.

-Då vi ser stora brister i Försäkringskassans handläggning så håller vi på att sammanställa en JO-anmälan, eftersom det är av största vikt att Försäkringskassan blir en rättssäker myndighet. Samma brister som finns inom sjukförsäkringen och som myndigheten fått stor kritik för, finns inom handläggningen av assistansersättningen, där nio personer av tio får avslag på sin ansökan, avslutar Veronica Hedenmark.

undefined

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …