Försäkringskassan förlorar i Kammarrätten

-Detta är bara ytterligare ett exempel på hur orättssäker Försäkringskassans handläggning är inom assistansersättning. Försäkringskassan har länge varit ifrågasatt när det gäller sjukersättning. Vi tycker att det är av största vikt att Försäkringskassan blir granskade inom assistansersättning.
Jag ser fram emot att ta del av det material Försäkringskassan försökt dölja, säger Veronica Hedenmark.

Saken handlar om e-postmeddelanden mellan Försäkringskassan och IVO.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …