Personlig assistans hos VH assistans

Hej och välkommen
till VH assistans!

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns till och verkar över hela landet för vanliga människor med alldeles vanliga behov, men som tillgodoses med en särskild insats.

Vi är kända för att vara ett omtänksamt, livligt och familjärt företag, och den känslan tänker vi behålla även när livslusten lockat oss att börja växa.

Tillsammans har vi stor kunskap om hur det är att leva i familjer där någon är funktionshindrad. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att vara beroende av andra, då det mest naturliga för oss alla är att klara sig själv. Men jag vet också vilka möjligheter som öppnas när man väl bestämmer sig för att ta emot hjälp.

Vårt engagemang är helhjärtat, vi ser fram emot att få hjälpa Dig utifrån vår värdegrund. Assistansen ska alltid utgå ifrån att Du ska kunna leva som alla andra, umgås med släkt och vänner, skörda Din täppa och resa som alla andra. Är Du ett barn, ska Du få möjlighet att leka, träffa kompisar och sporta som alla andra.

Ingen känner behovet bättre än Du själv, vi står på Din sida och vi är till för att lyssna och hitta lösningarna som passar just Dig och Ditt liv.

Till alla Er vill jag säga välkomna till oss, jag och mitt team ser fram emot att få hjälpa just Dig. Livet är alldeles för kort för att inte levas fullt ut!

Du är varmt välkommen att kontakta mig. Vi kan ta ett personligt möte på plats, via telefon, Skype eller vad som passar dig bäst.

Kontakta Veronica 070 398 29 29
veronica@vhassistans.se

Med kärlek;
Veronica

Rekrytera en personlig assistent med VH assistans

VH assistans arbetar systematiskt för att kunna garantera dig en trygg och säker personlig assistans. Vår rekryteringsprocess innebär att vi kan anställa en ny personlig assistent som du kommer trivas med inom 14 dagar. Det är viktigt för oss att din personliga assistans alltid följer dina önskemål och att du får de assistenter som du vill ha. Du kan lätt följa ditt beslut och dina assistenters schema via tidsredovisningssystemet VH-tid.

VH assistans hjälper dig att ansöka om personlig assistans

Behöver du ansöka, överklaga eller har du en kommande omprövning av ditt beslut om personlig assistans? VH assistans har den juridiska kunskapen för att hjälpa dig som har ett funktionshinder att få de insatser inom LSS som du behöver.

VH assistans har ett nära samarbete med juristbyrån Assistansjuristerna som hjälper till med allt från nya ansökningar, omprövningar och överklagan av beslut gällande personlig assistans.

Res utomlands med VH assistans

Caroline Hedenmark är rese- och eventansvarig inom VH assistans, och hon har en lång erfarenhet av hur det är att resa tillsammans med en person med funktionshinder, dels som syster och som personlig assistent.

- Det har aldrig funnits några begränsningar för Veronica och oss som familj, och det tankesättet vill jag överföra till andra. Att resa, att kunna stärka sig själv, att finna nätverk, det är viktigt.

Här känner Caroline att hon med sina erfarenheter och sitt reseintresse har mycket att ge. VH assistans hjälper till med allt det praktiska för att resan ska bli så trygg som möjligt för resenärerna. Det handlar mycket om planering, förberedelser och säkerhet. Resmål och hotell besöks i förväg, och granskas med tanke på tillgänglighet, utbud och handikappanpassning. Senast VH assistans reste till Mallorca hade vi med oss nära två ton hjälpmedel.

Bli kund hos VH assistans

Ett första möte

Vi börjar alltid med ett hembesök, då vi kommer hem till dig. Där får vi veta om du har personlig assistans idag genom LSS eller LASS, eller om du vill ha hjälp med att få personlig assistans.

Om du redan har personlig assistans...

...så går vi igenom hur den fungerar i nuläget och vilka önskemål du har. Hur kan assistansen bli bättre, och mer anpassad efter just dina behov? Vi tittar också på ditt beslut från försäkringskassan så att du har rätt antal assistanstimmar och att de är beräknade utifrån en korrekt grund.

Om du vill ha hjälp att få personlig assistans...

...så görs en bedömning vid vårt första samtal om du har rätt till personlig assistans eller inte. Bedömer vi att du har rätt till personlig assistans så hjälper vi till med allt ifrån intyg till behovsbeskrivning. Efter det sköter vi hela processen med berörda myndigheter, så att du ska kunna få personlig assistans.

Hur ska din assistans se ut?

Vi ger dig ett förslag på hur just din assistans skall levereras utifrån dina behov och önskemål. Vi ger dig en utförlig information om VH assistans, och om vad företaget erbjuder dig. Sedan är beslutet helt och hållet ditt, men vi hoppas förstås att du vill bli kund hos oss.

När den personliga assistansen ska ta sin början

När du har bestämt dig för att bli kund hos VH assistans, så börjar vi vårt arbete för att assistansen ska bli så bra som möjligt och passa dina önskemål och behov. Tillsammans bestämmer vi från vilket datum din assistans ska starta. Vi sköter allt från början till slut: Vi hjälper till med rekrytering av personal, schemaläggningar, går igenom rutiner och föreskrifter, kontaktar myndigheter vid behov osv.

En kort tid efter att du har blivit kund hos VH assistans, kommer vi att boka in ett uppföljningsmöte.Tillsammans stämmer vi då av att du är nöjd med din nya assistans, och om det är något du vill ska ändras, så gör vi det på en gång.

Detta är ett led i vårt kvalitetsarbete, vi är noga med att kunna garantera en trygg och säker, professionell och kvalificerad assistans, anpassad efter den enskilda kundens önskemål och behov.

Välkommen att bli kund hos VH assistans!

För dig som vill veta mer

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att vara arbetsgiv…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …