Årets julklapp 2015

VH assistans julklapp i år gick ut på att assistenter och kunder fick välja en organisation de ville skänka pengar till.

De organisationer och projekt vi valt att stödja 2015 är Barnmissionen, Hjärnfonden, Läkare utan gränser, Röda Korset och Axfoundation

Barnmissionen arbetar mycket på plats i flyktinglägren i Libanon. Försämrade förhållanden och brist på mat och vatten i lägren är enligt FN en betydande orsak till att flyktingarna reser till Europa: En julgåva till flyktinglägren i Libanon.

Hjärnan är fortfarande ett outforskat område och Hjärnfondens arbete med den kliniskt inriktade forskningen kan leda till att sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar botas, lindras eller i bästa fall förebyggs: Stöd till hjärnforskning.

Läkare utan gränser arbetar runt om i världen med att förebygga sjukdomar: Julklappspaket till vaccin.

Röda korset arbetar för att människor ska få tillgång till dricksvatten, i många länder är just bristen på vatten det svåraste problemet för befolkningen: Färskt vattten.

Axfoundation inledde i fjol en långsiktig integrationssatsning som heter ÖppnaDörren, ett arbete med integration och mångfald. Den långsiktiga målsättningen med ÖppnaDörren är att bidra till förbättrad integration, både i samhället och på arbetsmarknaden.

 

Tack till alla som gjorde ert val.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att vara arbetsgiv…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …